ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletประวัติสหกรณ์
bulletแนวคิดการบริหารงาน
bulletมุ่งเน้นผู้ใช้บริการ
bulletรวมกิจกรรม
dot
dot
bulletศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์
bulletธุรกิจเครดิต
bulletธุรกิจซื้อ
bulletธุรกิจการขาย/แปรรูป
bulletธุรกิจบริการ
bulletธุรกิจรวบรวม
bulletการส่งเสริม
bulletสถานภาพของสหกรณ์
dot
dot
bulletกล้วยหอมทองเพื่อการส่งออก
bulletตลาดกลางผัก-ผลไม้
bulletข้าวสารสหกรณ์
bulletเมล็ดพันธุ์ข้าว
dot
dot
bulletกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
bulletกรมส่งเสริมสหกรณ์
bulletกรมวิชาการเกษตร
bulletสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี


แบนเนอร์ตัวอย่าง


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ของ สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด "ช่วยเหลือตนเอง ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน"

 

 

โล่ห์รางวัลพระราชทาน "สหกรณ์ดีเด่นประเภทสหกรณ์ ประจำปี 2518"

สหกรณ์ก้าวไกล ด้วยน้ำพระทัยในหลวง 
สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี::: วิสัยทัศน์ :::
 

เป็นสหกรณ์การเกษตรชั้นนำระดับประเทศ  พัฒนาสินค้าเพื่อการส่งออก    
พัฒนาก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกและชุมชน 
 
บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
     

         "ละมุดหวาน  น้ำตาลเด็ด  ชมพู่เพชรเลิศล้ำ  สายน้ำศักดิ์สิทธ์  ชีวิตนักปราชญ์"                     

ร่วมแสดงความยินดี กับ สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด  
ได้รับรางวัล

"สหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นระดับภาคกลาง ประเภทสหกรณ์การเกษตร" 
ประจำปี 2558

โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์


 
ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด จัดโปรโมชั่นพิเศษ เชิญชวนนำคูปองส่วนลดจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ มาใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ ทันที 10 %!!!!!!!!!!icon

ลดทันที  10 %!!!More...


เชิดชูเกียรติชาวนาไทย งานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ 2558

 วันที่ 5-14 มิถุนายน 2558 สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด จัดงานวันข้าว และชาวนาแห่งชาติ 58 ครั้งที่ 2 เพื่อเชิดชูเกียรติชาวนาไทย และรำลึกถึงบุญคุณของชาวนาไทยMore...

วันที่ 4 เมษายน 58 สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสหกรณ์การเกษตรเดชอุดม จำกัด จังหวัดอุบลราชธานีicon

 วันที่ 4 เมษายน 58 สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสหกรณ์การเกษตรเดชอุดม จำกัด จังหวัดอุบลราชธานีMore...

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด รับรางวัล "สหกรณ์ดีเด่นประเภทสหกรณ์การเกษตร ระดับภาค ประจำปี 2558"icon

 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด รับรางวัล "สหกรณ์ดีเด่นประเภทสหกรณ์การเกษตร ระดับภาค ประจำปี 2558"More...เมล็ดพันธุ์ข้าวicon

กล้วยหอมทองส่งออกicon

ตลาดกลางสหกรณ์icon

ตลาดกลางข้าวเปลือกicon
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด
ที่อยู่ :  เลขที่ 91 หมู่ที่ 7 ตำบล :  บ้านลาด อำเภอ : บ้านลาด
จังหวัด : เพชรบุรี     รหัสไปรษณีย์ : 76150
เบอร์โทร :  0-3249-1268     (ในเวลาราชการ) อีเมล : coopbannlad@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.Banlat-coop.com